فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فضیلت نقل حدیث

«امام صادق(علیه السلام) : الرِّوایَةُ لِلحَدیثِ المُتَفَقِّةُ فِى الدِّینِ أفضَلُ مِن ألفِ عابِدٍ لا فِقهَ لَهُ و لا رِوایَةَ(1179) امام صادق(علیه السلام) : آن كه حدیث روایت كند و دین شناس باشد، از هزار عابد كه دین شناس و راوى حدیث نباشد، بهتر است.»

جایگاه ناقل حدیث

«امام صادق(علیه السلام) : إعرِفُوا مَنازِلَ النّاسِ مِنّا عَلى قَدرِ رِوایَتِهم عَنّا؛(1180) امام صادق(علیه السلام) : جایگاه مردم را نزد ما از شمار روایاتى كه از ما نقل مى كنند بشناسید.»

داستانها