فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حدیث، مایه حیات قلب

«امام باقر(علیه السلام) : إنَّ حَدیثَنا یُحیِى القُلُوبَ؛(1177) امام باقر(علیه السلام) : سخن ما دل ها را زنده مى كند.»

فضیلت آموختن حدیث

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): مَن تَعَلَّمَ حَدیثَینِ اثنَینِ یَنفَعُ بِهِما نَفسُهُ و یُعَلِّمُهما غَیرَهُ فَیَنتَفِعُ بِهِما كانَ خَیراً مِن عِبادَةِ سِتّینَ سَنَةً؛(1178) پیامبر(صلى الله علیه و آله): هر كس دو حدیث بیاموزد كه هم خود از آنها بهره برد و هم به دیگرى آموزش دهد كه او نیز از آنها سود برد، عمل او از شصت سال عبادت بهتر است.»

فضیلت نقل حدیث

«امام صادق(علیه السلام) : الرِّوایَةُ لِلحَدیثِ المُتَفَقِّةُ فِى الدِّینِ أفضَلُ مِن ألفِ عابِدٍ لا فِقهَ لَهُ و لا رِوایَةَ(1179) امام صادق(علیه السلام) : آن كه حدیث روایت كند و دین شناس باشد، از هزار عابد كه دین شناس و راوى حدیث نباشد، بهتر است.»