فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سپاه شیطان

«هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّیَطِینُ؛ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ؛ یُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ؛(1165) آیا به شما خبر دهم كه شیاطین بر چه كسى نازل مى شوند؟! آنها بر هر دروغگوى گنهكار نازل مى گردند. آنچه را مى شنوند (به دیگران) القا مى كنند و بیشترشان دروغگو هستند!»

آزمایش الهى براى شناخت شایعه كنندگان

«وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُواْ وَ لَیَعْلَمَنَّ الْكَذِبِینَ؛(1166) ما كسانى را كه پیش از آنان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان مى كنیم) باید علم خدا درباره كسانى كه راست مى گویند و كسانى كه دروغ مى گویند تحقق یابد!»

روایات