فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حكم رباخوار

«عن أبی بصیر قال: قلت: آكل الرّبا بعد البیّنة؟ قال: یؤدّب، فإن عاد أدّب، فإن عاد قتل؛(1146) ابو بصیر مى گوید: (به امام صادق(علیه السلام) ) گفتم: حكم رباخوار پس از ثابت شدن چیست؟ فرمود: باید او را تأدیب كرد، و اگر دوباره مرتكب شد باز باید تأدیب شود؛ و اگر براى بار سوّم ربا خورد باید كشته شود.»

توبه رباخوار

«فیما روى عن الإمام الباقر(علیه السلام) : إنّه أتی بآكل الرّبا فاستتابه فتاب، ثمّ خلّى سبیله، ثمّ قال: یستتاب آكل الرّبا، كما یستتاب من الشّرك؛(1147) رباخوارى را نزد امام باقر(علیه السلام) آوردند، ایشان از او خواستند كه توبه كند و چنین كرد، آنگاه رهایش كردند، بعد فرمودند: رباخوار را چنان باید توبه داد كه مشرك را توبه مى دهند.»

وضع رباخواران در قیامت

«فیما رواه الإمام الصّادق(علیه السلام) : لمّا أسری بی إلى السّماء، رأیت أقواما یرید أحدهم أن یقوم و لا یقدر علیه من عظم بطنه. فقلت: من هؤلاء یا جبرائیل؟ قال: هؤلاء الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا؛(1148) به روایت امام صادق(علیه السلام) (پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود): چون مرا شبانه به آسمان بردند، كسانى را دیدم كه مى خواستند از جاى برخیزند ولى توانایى آن را نداشتند، و این به سبب بزرگى شكم آنان بود. گفتم: اى جبرئیل! اینان كیانند؟ گفت: اینان آن كسانند كه ربا مى خوردند.»