فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ترس از ربا

«الإمام الكاظم(علیه السلام) عن آبائه(علیهم السلام): قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): إنّ أخوف ما أخاف على أمّتی من بعدی، هذه المكاسب المحرّمة، و الشّهوة الخفیّة، و الرّبا؛(1142) امام كاظم(علیه السلام) از پدران خویش(علیهم السلام): پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: ترسناكترین چیزى كه درباره امّتم از آن بیمناكم، این كسبهاى حرام است، و شهوتِ نهانى، و ربا.»

كلاه شرعى در معامله

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): یا علیّ! إنّ القوم سیفتنون بعدی بأموالهم، و یمنّون بدینهم على ربّهم، و یتمنّون رحمته، و یأمنون سطوته، و یستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الأهواء السّاهیة، فیستحلّون الخمر بالنّبیّذ، و السّحت بالهدیّة، و الرّبا بالبیع؛(1143) پیامبر(صلى الله علیه و آله): اى على! پس از من این قوم (مسلمانان) با اموالشان آزموده شوند، و براى دیندارى خود بر پروردگار خویش منّت نهند، و رحمت او را آرزو دارند، و از سطوت او خود را در امان بینند، و با شبهه هاى كاذب و هواهاى اغفال كننده، حرام خدا را حلال شمارند، پس شراب را به نام نبیذ، و مال حرام را با عنوان هدیه، و ربا را (با كلاه شرعى) در معامله بر خود حلال كنند.»

دلیلِ حرام بودن ربا

«هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد اللَّه(علیه السلام) عن علّة تحریم الرّبا؟ قال: إنّه لو كان الرّبا حلالا لترك النّاس التّجارات و ما یحتاجون إلیه، فحرّم اللَّه الرّبا، لتفرّ النّاس عن الحرام إلى التّجارات، و إلى البیع و الشّراء؛(1144) هشام بن حكم مى گوید: از امام صادق(علیه السلام) درباره دلیل حرام بودن ربا پرسیدم. فرمود: اگر ربا حلال مى بود، مردمان كسب و كار را كه مورد نیاز جامعه است رها مى كردند (و تن به كار نمى دادند، و زندگیها مختل مى شد)، از این رو خداوند ربا را حرام كرد، تا مردمان از حرام بگریزند و به كسب و كار و خرید و فروش بپردازند.»