فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اندیشه صحیح

«قَالَ على(علیه السلام) الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ وَ الْحَزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْیِ وَ الرَّأْیُ بِتَحْصِینِ الْأَسْرَار؛(1124) امام على(علیه السلام) فرمود: پیروزى در دوراندیشى، و دوراندیشى در بكار گیرى صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به رازدارى است.»

رازدارى اسارت است

«قَالَ على(علیه السلام) الْكَلَامُ فِی وَثَاقِكَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِی وَثَاقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرِقَكَ فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَ جَلَبَتْ نِقْمَة؛(1125) امام على(علیه السلام) فرمود: سخن در بند توست، تا آن را نگفته باشى، و چون گفتى، تو در بند آنى، پس زبانت را نگهدار چنانكه طلا و نقره خود را نگه مى دارى، زیرا چه بسا سخنى كه نعمتى را طرد یا نعمتى را جلب كرد.»

داستانها