فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

اختلاف نظر

- تا حالا عاشق شده اى؟
- چندین دفعه! همه اش در نظر اول!
- پس چرا ازدواج نكرده اى؟
- آخر، غالباً از نظر دوم هم غفلت نكرده ام!

اختلاف ساعت

از یك طرف میپرسن: ببخشید ساعت چنده؟ میگه: والله تقریباً سه و خورده اى. میپرسن: ببخشید، دقیقاً چنده؟ میگه: دقیقاً هفت و سى و یك دقیقه!