فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دشمنى غفلت

«الامام علی(علیه السلام) : الغفلة أضرّ الأعداء؛(1098) امام على(علیه السلام) : غفلت زیان بخش ترین دشمنان است.»
× فریب غفلت
«الامام علی(علیه السلام) : الغافل و سنان، الغفلة غرور؛(1099) امام على(علیه السلام) : غافل، خواب آلوده است و غفلت فریب.»

غفلت از دشمن

«الامام علی(علیه السلام) : من نام عن عدوّه، نبّهته المكائد؛(1100) امام على(علیه السلام) : هر كه در برابر دشمن به خواب رود، توطئه هاى دشمن او را بیدار كند.»

داستانها