فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

علم و دقّت در ذرّات عالم

«هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ یُفَصِّلُ الاَیَتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ؛(1089) او كسى است كه خورشید را روشنایى، و ماه را نور قرار داد و براى آن منزلگاه هایى مقدّر كرد، تا عدد سالها و حساب (كارها) را بدانید خداوند این را جز بحق نیافریده او آیات (خود را) براى گروهى كه اهل دانشند، شرح مى دهد!»

روایات

دقّت در اوضاع روزگار

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) : من عرف الایّام لم یغفل عن الاستعداد؛(1090) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه اوضاع روزگار خود را میشناسد از آمادگى در مقابل مقتضیّات آن غفلت نمى ورزد.»