فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

دقت

آیات

دقّت در امور آخرت

«یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ؛(1082) آنان دنیا را از جنبه مادّى مینگرند، به امور ظاهریش توجّه دارند و از جهان آخرت غافل و بى خبرند.»