فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

احوال مجاهدان در بهشت

رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: «لِلجنّةِ بابٌ یُقالُ له بابُ المُجاهدینَ، یِمضونَ الیهِ فاِذا هو مفتوحٌ و هم مُتَقَلِّدون بِسیوفهم و الجمعُ فى الموقِفِ و الملائِكةُ تَرحَبُ بهم؛ در بهشت، درى است كه به آن درِ مجاهدان گویند. مجاهدان به سوى آن در، حركت مى كنند و ناگهان آن در را به روى خود گشوده مى بینند در حالى كه آنها اسلحه هاى خود را به گردن خود آویخته اند و سایر خلایق در محشر اجتماع كرده و فرشتگان به آنها خیر مقدم و خوشامد مى گویند.»(1068)

ثواب جهاد در راه خدا

امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: شخصى به حضور پیامبر(صلى الله علیه و آله) آمد و گفت: من مشتاق جهاد و مبارزه با دشمن هستم، پیامبر(صلى الله علیه و آله) به او فرمود: «فَجاهِدْ فى سبیل اللَّه فاِنَّكَ اِنْ تُقتَلْ كنتَ حیّاً عنداللَّه تُرزَقُ و اِنْ تَمُتْ فقَدْ وقعَ اَجرُكَ على اللَّه و اِنْ رَجَعتَ خرَجْتَ مِن الذّنوبِ كما وَلِدْتَ؛ پس در راه خدا جهاد كن! اگر در جهد كشته شوى، در پیشگاه خداوند زنده هستى و از مواهب او بهره مند مى باشى، و اگر در این راه (به مرگ طبیعى) بمیرى، پاداش تو بر خدا لازم است (1069) و اگر سالم به خانه ات برگردى، از گناهانت آن چنان بیرون مى آیى كه از مادرت، (بدون گناه) متولد شدى.»(1070)

استجابت دعاى مجاهد

پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «مَن خرَجَ فى سبیل اللَّه مُجاهداً فلهُ بِكُلِّ خُطوَةٍ سَبْعَمأَةُ الفَ حسنَةٍ، و یَمحى عنه سَبْعَمَأةُ الفَ سَیِّئَةٍ، و یَعطى له عنه سَبْعَمَأةَ الفَ درجَةٍ و كان فى ضِمان اللَّه بِاَىِّ حَتْفٍ ماتَ كان شهیداً، و اِنْ رَجَعَ، رَجَعَ مغفوراً له؛ كسى كه در راه خدا به نیّت جهاد از خانه اش بیرون آید و به سوى جبهه جهاد حركت كند، براى هر گامى كه برمى دارد، خداوند هفتصد هزار پاداش به او مى دهد، و هفتصد هزار گناه از او مى بخشد و هفتصد هزار درجه به او عنایت مى فرماید، و او در ضمان حفظ خداست (در راه جبهه) هرگونه (شرعى) كه بمیرد، شهید است و اگر سالم به خانه اش برگردد، در حالى كه گناهانش آمرزیده شده، و دعایش به استجابت رسیده، برمى گردد.»(1071)