فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نوك كمان و در بهشت

رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) خطاب به رزمندگان اسلام فرمود: «و لَقابَ قَوسِ احَدِكُم فى الجَنَّةِ خیرٌ مِنَ الدُّنیا و ما فیها؛ بدانید كه قاب (یعنى بین دستگیره و نوك برگشته) كمان شما در بهشت، بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است.»(1062)

نكوهش فرار از جنگ در راه خدا

امام حسین(علیه السلام) خطاب به طاغوتیان و یزیدیان فرمود: «لا واللَّهِ لا اُعطیكُم بِیَدى اِعطاءَ الذَّلیلِ و لا اَفِرُّ مِنهُم فرارَ العَبید؛ نه هرگز، سوگند به خدا، نه دست ذلّت بر دست شما مى گذارم و نه همچون بردگان از صحنه جنگ و از برابر دشمن فرار مى كنم.»(1063)

اسب رزمندگان

امام باقر(علیه السلام) فرمود: «اِنَّ الخیرَ كُلَّ الخیَرِ معقودٌ فَى نَواصى الخَیلِ؛ قطعاً بدانید كه خیر و سعادت با تمام ابعادش در كاكُل هاى اسب هاى رزمندگان مى باشد.»(1064)