فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اعتراض سلمان به ابوذر در مورد بى اعتنایى به نعمت خدا

امام هشتم حضرت رضا(علیه السلام) مى فرماید: سلمان، ابوذر را به منزل خود دعوت كرد و دو گرده نان نزد ابوذر گذاشت. ابوذر نانها را ورانداز كرده و پشت و رو نمود.
سلمان: اى ابوذر! چرا نان ها را ورانداز كردى؟
ابوذر: ترسیدم كه نان ها خشك و سخت باشند.
سلمان، از این گفتار خشمگین شد و چنین گفت: چه چیز باعث شد كه نان ها را پشت و رو كردى؟ سوگند به خدا در این نان، چیزهاى زیادى كار كرده است مانند آبى كه در زیر عرش است و باد آن را به ابر سپرده، ابر آن را به زمین فرستاده، رعد و برق، فرشتگان، زمین، چوب، حیوانات، آتش، هیزم و نمك و... همه و همه دست به دست هم گذاشتند تا این نان به دست من و تو افتاده است، آیا سزاست كه این گونه به نان بى اعتنایى شود؟
ابر و باد و مه و خورشید و فلك در كارند
تا تو نانى به كف آرى و به غفلت نخورى!
چگونه مى توانى شكر همین نان را به جاى آورى؟
ابوذر: توبه كردم و از خدا طلب آمرزش مى كنم از این كه چنین كردم و از تو معذرت مى خواهم كه موجب رنجش خاطرت شدم.(1043)

بهترین نان خورش ها

مرحوم علّامه محمد باقر مجلسى در كتاب شریف حلیة المتقین مى نویسد: در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) منقول است كه بهترین نان خورش ها در دنیا و آخرت، گوشت است؛ مگر نشنیده اى كه حقّ تعالى در وصف بهشت مى فرماید: «و لَحْمِ طَیرٍ مِمّا یَشتَهونَ(1044)؛ گوشت مرغ از آنچه اشتها داشته باشند آن را.» در بهشت جاویدان پرنعمت، آنان مى خورند از گوشت مرغان و هر غذا مایل باشند.(1045)

غذاى بهشتیان

مرحوم علّامه محمد باقر مجلسى در كتاب حلیة المتقین چنین مى نویسد: در حدیث معتبرى منقول است كه پسر برادر شهاب (بن عبدربّه) به حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) شكایت كرد از دردها و امتلا (=پُرى) و فساد معده، حضرت فرمود كه چاشت و شام بخور و در میان (این دو) دیگر چیزى مخور. زیرا كه خداوند عالمیان در وصف طعام اهل بهشت مى فرماید: «لَهم رِزقُهُم فیها بُكرَةً و عشیّاً(1046)؛ (در آن بهشت) روزىِ آن ها صبح و شام (بى هیچ رنج) به آنها مى رسد.»
ترجمه اش این است كه مهیّاست براى اهل بهشت روزى ایشان در بهشت، در بامداد و پسین یا خفتن.(1047)