فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

غذا و زیبائى

«عن الصّادق(علیه السلام) نظر الى غلام جمیل فقال ینبغى ان یكون ابو هذا اكل سفر جلا لیلة الجماع؛(1032) امام صادق(علیه السلام) بچه زیبائى را دید، فرمود: شایسته است پدر این كودك در شبِ همبسترى، میوه بِه خورده باشد.»

اثر خرما بر فرزند

«اطعموا المرأة فی شهرها الّذى تلد فیه التّمر فانّ ولدها یكون حلیما تقیّا؛(1033) به زن باردار در ماهى كه در آن وضع حمل میكند، خرما بدهید، فرزند او بردبار و پرهیزكار خواهد شد.»