فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آب و تغذیه

«أَ وَ لَمْ یَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَ أَنفُسُهُمْ أَ فَلَا یُبْصِرُونَ؛(1031) آیا ندیدند كه ما آب را بسوى زمینهاى خشك مى رانیم و بوسیله آن زراعتهایى مى رویانیم كه هم چهارپایانشان از آن مى خورند و هم خودشان تغذیه مى كنند آیا نمى بینند؟!»

روایات

غذا و زیبائى

«عن الصّادق(علیه السلام) نظر الى غلام جمیل فقال ینبغى ان یكون ابو هذا اكل سفر جلا لیلة الجماع؛(1032) امام صادق(علیه السلام) بچه زیبائى را دید، فرمود: شایسته است پدر این كودك در شبِ همبسترى، میوه بِه خورده باشد.»