فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نهى از اسراف در خوردنى ها و آشامیدنى ها

«یَبَنِى ءَادَمَ خُذُواْ زِینَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُواْ وَ اشْرَبُواْ وَ لَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ؛(1030) اى فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با خود بردارید! و (از نعمتهاى الهى) بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نكنید كه خداوند مسرفان را دوست نمى دارد!»

آب و تغذیه

«أَ وَ لَمْ یَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَ أَنفُسُهُمْ أَ فَلَا یُبْصِرُونَ؛(1031) آیا ندیدند كه ما آب را بسوى زمینهاى خشك مى رانیم و بوسیله آن زراعتهایى مى رویانیم كه هم چهارپایانشان از آن مى خورند و هم خودشان تغذیه مى كنند آیا نمى بینند؟!»

روایات