فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مرضِ خوب نشدنى

«قال على(علیه السلام) : الحمق داء لا یداوى و مرض لا یبرء؛(1013) على(علیه السلام) میفرمود: حماقت دردى است بى درمان و مرضى است خوب نشدنى.»

داستانها

نادان ترین قوم

روزى معاویه به یكى از اهالى قوم سبأ گفت: خویشان تو چقدر نادان بودند كه یك زن (=بلقیس: ملكه سبا) بر آنها حكومت مى كرد. آن مرد گفت: نادان تر از خویشان من، اقوام تو بودند آنگاه كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) آنها را به حق فراخواند، گفتند: «اللّهمَّ اِنْ كانَ هذا هو الحقَّ مِن عندِكَ فَاَمْطِرْ علینا حجارَةً مِنَ السَّماءِ اَوِ ائْتِنا بِعذابٍ الیمٍ(1014)؛ بار خدایا! اگر این از جانب تو آمده است و حق است، بر ما از آسمان بارانى از سنگ ببار یا عذابى دردناك بر ما بفرست.» نگفتند: بار خدایا! اگر او به حقیقت از جانب توست پس ما را هدایت كن؛ معاویه ساكت شد.(1015)