فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بدترین شرّ

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): خصلتان لیس فوقهما من الشّرّ شی ء: الشّرك باللَّه، و الضّرّ لعباد اللَّه؛(974) پیامبر(صلى الله علیه و آله): دو خصلت است كه شرّى بدتر از آنها وجود ندارد: شریك قائل شدن براى خدا، و زیان رسانیدن به بندگان خدا.»

نكوهش مكر به مسلمان

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): لیس منّا من غشّ مسلما، أو ضرّه، أو ماكره؛(975) پیامبر(صلى الله علیه و آله): كسى كه مسلمانى را فریب دهد، یا به او زیان برساند، یا با او مكر ورزد، از ما (مسلمانان) نیست.»

غش در معامله

«الإمام على(علیه السلام) : شرّ النّاس، من یغشّ النّاس؛(976) امام على(علیه السلام) : بدترین مردم كسى است كه (در معامله) غش مى زند.»