فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

راستگویى در معامله

«الحسین بن المختار القلانسی قال: قلت لأبی عبد اللَّه(علیه السلام) : إنّا نعمل القلانس فنجعل فیها القطن العتیق فنبیعها، و لا نبیّن لهم ما فیها؟ فقال: إنّی أحبّ لك أن تبیّن لهم ما فیها؛(972) حسن بن مختار قلانسى (كلاهدوز) مى گوید: به امام صادق(علیه السلام) گفتم: ما كلاه مى دوزیم و در لاى كلاه پنبه كهنه مى گذاریم و چیزى از این بابت به خریداران نمى گوییم؟ فرمود: من دوست دارم كه به خریداران بگویى كه چه پنبه اى كار مى كنى.»

بهشت براى كاسب راستگو

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : ثلاثة یدخلهم اللَّه الجنّة بغیر حساب: إمام عادل، و تاجر صدوق، و شیخ أفنى عمره فی طاعة اللَّه؛(973) امام صادق(علیه السلام) : سه كس را خدا بى حساب وارد بهشت مى كند: پیشواى عادل، كاسب و تاجر راستگو، و پیرمردى كه عمر خود را در طاعت خدا گذرانده باشد.»

بدترین شرّ

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): خصلتان لیس فوقهما من الشّرّ شی ء: الشّرك باللَّه، و الضّرّ لعباد اللَّه؛(974) پیامبر(صلى الله علیه و آله): دو خصلت است كه شرّى بدتر از آنها وجود ندارد: شریك قائل شدن براى خدا، و زیان رسانیدن به بندگان خدا.»