فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ننگ لذّت نامشروع

«قال على(علیه السلام) : تفنى اللّذاذة ممّن نال صفوتها من الحرام و یبقى الإثم و العار. تبقى عواقب سوء فی مغبّتها لا خیر فی لذّة من بعدها النّار؛(971) على(علیه السلام) : (در برخى منابع آمده است كه این دو بیت را نیز -به عنوان هشدار و موعظه و بیدار كردن بازاریان از غفلت- مى خواند) لذّتهایى كه مرتكبان فعل حرام به آنها كامروا گشته اند از دست مى رود، و گناه و ننگ آن بر گردن انسان مى ماند. و در پى آنها (در این دنیا و آن دنیا)، عاقبتى بد گریبانگیر آدمى مى شود؛ آرى، لذّتى (سودى) كه به دنبال آن آتش دوزخ باشد، هیچ خوب نیست.»

راستگویى در معامله

«الحسین بن المختار القلانسی قال: قلت لأبی عبد اللَّه(علیه السلام) : إنّا نعمل القلانس فنجعل فیها القطن العتیق فنبیعها، و لا نبیّن لهم ما فیها؟ فقال: إنّی أحبّ لك أن تبیّن لهم ما فیها؛(972) حسن بن مختار قلانسى (كلاهدوز) مى گوید: به امام صادق(علیه السلام) گفتم: ما كلاه مى دوزیم و در لاى كلاه پنبه كهنه مى گذاریم و چیزى از این بابت به خریداران نمى گوییم؟ فرمود: من دوست دارم كه به خریداران بگویى كه چه پنبه اى كار مى كنى.»

بهشت براى كاسب راستگو

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : ثلاثة یدخلهم اللَّه الجنّة بغیر حساب: إمام عادل، و تاجر صدوق، و شیخ أفنى عمره فی طاعة اللَّه؛(973) امام صادق(علیه السلام) : سه كس را خدا بى حساب وارد بهشت مى كند: پیشواى عادل، كاسب و تاجر راستگو، و پیرمردى كه عمر خود را در طاعت خدا گذرانده باشد.»