فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حجّ، آرامش دل

«امام باقر(علیه السلام) : الحَجُّ تَسكینُ القلُوبِ؛(937) امام باقر(علیه السلام) : حجّ آرام بخش دل ها است.»

حقّ حج

«امام سجّاد(علیه السلام) : حَقُّ الحَجِّ أن تَعلَم أنَّهُ وِفادَةٌ إلى رَبِّكَ و فِرارٌ إلیهِ مِن ذُنُوبِكَ و بِهِ قَبولُ تَوبَتِكَ و قَضاءُ الفرضِ الَّذى أوجَبَهُ اللَّهُ عَلَیكَ؛(938) امام سجّاد(علیه السلام) : حقّ حجّ (بر تو) آن است كه بدانى حجّ، به میهمانى پروردگارت رفتن است. و از گناهان به سوى او گریختن، و سبب قبولى توبه، و گزاردن فریضه اى كه خداوند آن را بر تو واجب كرده است.»

حجّ، سبب نجات از آتش

«امام صادق(علیه السلام) : مَن حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ، فَقَد حَلَّ عُقدَةٌ مِنَ النّارِ مِن عُنُقِهِ؛(939) امام صادق(علیه السلام) : هر كس حجّ واجبش را به جاى آورد، گره اى از آتش، از گردن خویش گشوده است.»