فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ذكرى سودمند

«عن أبى عبد الله(علیه السلام) أنه قال العین حق و لیس تأمنها منك على نفسك و لا منك على غیرك فإذا خفت شیئا من ذلك فقل ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظیم ثلاثا؛(914) امام صادق(علیه السلام) فرمود: چشم زخم حق است و تو و دیگران از آن ایمن نیستید، اگر از اثرِ آن ترسیدید، سه بار ذكرِ شریفِ «ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظیم» را بگویید.»

قرائت سوره مباركه جن

«قال صادق(علیه السلام) : من اكثر قراءة قل اوحى لم یصبه فى الحیاة الدنیا شى ء من اعین الجن و لا نفثهم و لا سحرهم، و لا كیدهم، و كان مع محمد(صلى الله علیه و آله) فیقول یا رب لا ارید منه بدلا و لا ابغى عنه حولا؛(915) امام صادق(علیه السلام) فرمود: هر كس بسیار سوره مباركه جن را بخواند هرگز در زندگىِ دنیا چشم زخم جن و جادو و سحر و مكر آنها به او نمى رسد، و با محمد(صلى الله علیه و آله) همراه خواهد بود، و مى گوید: پروردگارا! من كسى را به جاىِ او نمى خواهم و هرگز از او به دیگرى متمایل نمى شوم.»

داستانها