فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

افسون و چشم زخم

«و قال النّبى(صلى الله علیه و آله) لا رقیة إلا من حمة و العین؛(910) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمودند: افسون نیست مگر از چشم زخم و حیوان نیش دار.»

قرائتِ معوّذتین

«و قال(علیه السلام) إذا تهیأ أحدكم تهیئة تعجبه فلیقرأ حین یخرج من منزله المعوذتین فإنه لا یضره شى ء بإذن الله تعالى؛(911) امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: هرگاه به صورتِ زیبا و هیئت جالب درآمدید (یعنى لباسِ نو و زیبا پوشیده و خود را آرایش و آراسته كردید) هنگامى كه مى خواهید از منزل خارج شوید معوَّذتین (سوره مباركه ناس و فلق) را بخوانید به راستى كه اگر چنین كنید به حكم خداوند چیزى به شما ضرر نمى رساند.»

دعاىِ دفع چشم زخم

«اعیذكما بكلمات التامة و اسماء اللَّه الحسنى كلها عامة، من شر السامة و الهامة، و من شر كل عین لامة، و من شر حاسد اذا حسد؛(912) (در حدیث آمده است كه امیر مؤمنان(علیه السلام) فرمودند: «پیامبر(صلى الله علیه و آله) براىِ امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام) «رقیه»(913) گرفت، و این دعا را خواند): شما را به تمامِ كلمات و اسماءِ حسناىِ خداوند از شرِّ مرگ و حیواناتِ موذى و هر چشمِ بد و حسود، آن گاه كه حسد ورزد مى سپارم. سپس پیامبر(صلى الله علیه و آله) نگاهى به ما كرد و فرمود: «اینچنین حضرتِ ابراهیم براى اسماعیل و اسحاق تعویذ نمود.»