فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ضرر چشمان پلید

«عن معمر بن خلاد قال كنت مع الرضا(علیه السلام) بخراسان على نفقاته فأمرنى أن أتخذ له غالیة فلما اتخذتها فأعجب بها فنظر إلیها فقال لى یا معمر إن العین حق فاكتب فى رقعة الحمد و قل هو الله أحد و المعوذتین و آیة الكرسى و اجعلها فى غلاف القارورة؛(909) معمر بن خلّاد مى گوید: من در خراسان در خدمتِ امام رضا(علیه السلام) بودم و مسؤولیّتِ تهیّه و خرید مایحتاج ایشان را بر عهده داشتم، پس آن حضرت به من فرمان داد كه داروىِ خضاب برایش بگیرم، هنگامیكه آن را گرفتم و تقدیمِ حضورشان كردم حضرت از خوبى، عطر و رنگ و جلاى آن به شگفت آمد و نگاهى بر آن انداخت، سپس فرمود: اى معمر! همانا شور چشمى حقیقت دارد، پس الحمدللَّه، قل هو اللَّه احد، سوره ناس، فلق و آیة الكرسى را بر روى كاغذ بنویس و آن را در سرپوش شیشه خضاب بگذار تا از ضررِ چشمان پلید در امان بماند.»

افسون و چشم زخم

«و قال النّبى(صلى الله علیه و آله) لا رقیة إلا من حمة و العین؛(910) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمودند: افسون نیست مگر از چشم زخم و حیوان نیش دار.»

قرائتِ معوّذتین

«و قال(علیه السلام) إذا تهیأ أحدكم تهیئة تعجبه فلیقرأ حین یخرج من منزله المعوذتین فإنه لا یضره شى ء بإذن الله تعالى؛(911) امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: هرگاه به صورتِ زیبا و هیئت جالب درآمدید (یعنى لباسِ نو و زیبا پوشیده و خود را آرایش و آراسته كردید) هنگامى كه مى خواهید از منزل خارج شوید معوَّذتین (سوره مباركه ناس و فلق) را بخوانید به راستى كه اگر چنین كنید به حكم خداوند چیزى به شما ضرر نمى رساند.»