فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

یادكردن بزرگى خدا در چشم زخم

«محمد بن سلیمان بن مهران قال حدثنا زیاد بن هارون العبدی عن عبد الله بن محمد البجلى عن الحلبى عن أبى عبد الله(علیه السلام) قال من أعجبه شى ء من أخیه المؤمن فلیكبر علیه فإن العین حق؛(907) امام صادق(علیه السلام) فرمود: كسى كه به برادرِ مؤمنش نگاه كرد و چیزى از او در نظرش جلوه نمود، به طورى كه او را به شگفت آورد حتماً باید با گفتن اللَّه اكبر و... بزرگىِ خدا را یادآور شود چرا كه نظر زدن و شور چشمى یك حقیقتِ غیر قابل انكار است.»

مرد در قبر، شتر در دیگ!

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) إن العین لتدخل الرجل القبر و تدخل الجمل القدر؛(908) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: چشم بد مرد را داخل در قبر مى كند و شتر را در دیگ!»

ضرر چشمان پلید

«عن معمر بن خلاد قال كنت مع الرضا(علیه السلام) بخراسان على نفقاته فأمرنى أن أتخذ له غالیة فلما اتخذتها فأعجب بها فنظر إلیها فقال لى یا معمر إن العین حق فاكتب فى رقعة الحمد و قل هو الله أحد و المعوذتین و آیة الكرسى و اجعلها فى غلاف القارورة؛(909) معمر بن خلّاد مى گوید: من در خراسان در خدمتِ امام رضا(علیه السلام) بودم و مسؤولیّتِ تهیّه و خرید مایحتاج ایشان را بر عهده داشتم، پس آن حضرت به من فرمان داد كه داروىِ خضاب برایش بگیرم، هنگامیكه آن را گرفتم و تقدیمِ حضورشان كردم حضرت از خوبى، عطر و رنگ و جلاى آن به شگفت آمد و نگاهى بر آن انداخت، سپس فرمود: اى معمر! همانا شور چشمى حقیقت دارد، پس الحمدللَّه، قل هو اللَّه احد، سوره ناس، فلق و آیة الكرسى را بر روى كاغذ بنویس و آن را در سرپوش شیشه خضاب بگذار تا از ضررِ چشمان پلید در امان بماند.»