فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آیات

حقیقت وجود جن

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ؛ وَ الجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ؛(843) ما انسان را از گِل خشكیده اى (همچون سفال) كه از گِل بد بوى (تیره رنگى) گرفته شده بود آفریدیم! و جن را پیش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق كردیم!» 2

امكان روابط جنسى در اجنّه

«فِیهِنَّ قَصِرَتُ الطَّرْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَ لَا جَانٌّ؛(844) در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى ورزند و هیچ انس و جنّ پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.»