فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جنّ

آیات

حقیقت وجود جن

«وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ مِن صَلْصَلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ؛ وَ الجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ؛(843) ما انسان را از گِل خشكیده اى (همچون سفال) كه از گِل بد بوى (تیره رنگى) گرفته شده بود آفریدیم! و جن را پیش از آن، از آتش گرم و سوزان خلق كردیم!» 2