فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

غرور به دنبال تعریف

«قَالَ(علیه السلام) رُبَّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِیهِ؛(830) على(علیه السلام) فرمودند: چه بسا اشخاصى كه در اثر تعریف دیگران گمراه میگردند و خود را بالاتر از همه میدانند.»

داستانها

آیا خدا به وصف خواهد آمد

كلینى در باب «ابطال الرؤیة» از كتاب كافى، از «محمد بن یحیى»، و او از «احمد بن محمد» از «ابى هاشم جعفرى» از امام رضا(علیه السلام) نقل مى كند كه از آن حضرت درباره خدا پرسیدم كه آیا به وصف درمى آید؟
فرمود: آیا قرآن نخوانده اى؟
گفتم: آرى، خوانده ام!
فرمود: این آیه را نخوانده اى كه مى فرماید: «لا تدركه الابصار و هو یدرك الابصار»(831).
گفتم: چرا خوانده ام.
فرمود: مى دانید «ابصار» یعنى چه؟
گفتم: آرى.
فرمود: یعنى چه؟
گفتم: ابصار، یعنى: دیدگان (دیدن چشمان).
فرمود: اوهام قلوب بزرگتر از دیدگان چشم است. پس اوهام نمى توانند او را درك كنند، ولى او اوهام را درك مى كند.(832)