فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مدح دروغ

«قال علىّ(علیه السلام) : من مدحك بما لیس فیك فهو خلیق ان یذمّك بما لیس فیك؛(818) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه روزى براى فضیلتى كه در تو نیست به دروغ مدحت گوید سزاوار است روز دیگر براى صفت بدى كه از آن منزّهى تو را مذمّت كند.»

نیّتِ نیكو در اعتماد

«امام هادى(علیه السلام) : إذا حَلَلتَ مِن أخیكَ فى مَحَلِّ الثِّقَةِ فَاعدِل عَنِ المَلَق إلى حُسنِ النِّیَّة؛(819) امام هادى(علیه السلام) : هرگاه به برادرت اعتماد كردى، به جاى مدح و ثنا (در ظاهر) نیّتت را (درباطن) نیكو كن.»

صفات بنده خالص

«امام صادق(علیه السلام) : لایَصیرُ العَبدُ عَبداً خالِصاً لِلّهِ حَتّى یَصیرَ المَدحُ و الذَّمُّ عِندَهُ سَواءٌ؛(820) آدمى بنده خالص خدا نمى شود تا آن گاه كه ستایش و نكوهش نزد او یكسان شود.»