فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

طلب توفیق از خدا

«الامام العلىّ(علیه السلام) : عباد اللّه! سلوا اللّه الیقین، فإنّ الیقین رأس الدین، و ارغبوا إلیه فى العافیة؛ فإنّ أعظم النعمة العافیة، فاغتنموها للدنیا و الآخرة، و ارغبوا إلیه فى التوفیق، فإنّه اسّ وثیق؛(784) امام على(علیه السلام) : بندگان خدا! از خدا یقین بطلبید كه یقین سر دین است، و از او عافیت و سلامتى بخواهید كه عافیت بزرگترین نعمت است، و آن را براى دنیا و آخرت غنیمت شمارید. و از او توفیق بخواهید كه توفیق بنیانى محكم و استوار است.»

شكر براى توفیق

«الامام العلىّ(علیه السلام) : یا كمیل! أنا أحمد اللّه على توفیقه؛(785) امام على(علیه السلام) به كمیل فرمود: اى كمیل! من خداى را بر توفیق او و در همه حال مى ستایم، هر وقت خواستى برخیز.»

بهترین مددكار

«قال الامام العلىّ(علیه السلام) : التوفیق خیر عون؛(786) امام على(علیه السلام) فرمود: توفیق بهترین مددكار است.»