فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

تنبیه قنبر

روایت كرده اند كه على(علیه السلام) به قنبر فرمان داد كه مردى را براى خلافى كه مرتكب شده بود چند تازیانه بزند، و چون قنبر زیاده روى كرد و سه تازیانه بیشتر زد، على(علیه السلام) به عنوان تقاص، قنبر را سه ضربه تازیانه زد.(761)

تنبیه ابن ابى رافع

ابن ابى رافع -كه نگاهبان بیت المال مسلمانان در دوران خلافت على(علیه السلام) بود- مى گوید: دختر على(علیه السلام) از من گردنبند مرواریدى را با تضمین، در ایّام عید اَضحى (عید قربان) به عاریه گرفت كه پس از سه روز آن را باز گرداند. على(علیه السلام) آن را بر گردن دختر خود دید، برداشت و به من گفت: «أتخون المسلمین؟ آیا در اموال مسلمانان خیانت مى كنى؟»، و چون قضیه را نقل كردم، و گفتم از مال خود براى آن ضمانت كردم، فرمود: «ردّه من یومك هذا، و إیّاك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتى؛ هم امروز آن را بازپس گیر، و اگر پس از این، چنان كنى گرفتار مجازات من خواهى شد». سپس فرمود: «لو كانت ابنتى أخذت العقد على غیر عاریة مضمونة، لكانت أوّل هاشمیة قطعت یدها على سرقة؛ اگر دخترم بدون تضمین گردنبند را گرفته بود، نخستین زن هاشمى بود كه دستش به گناه سرقت بریده مى شد». و چون دخترش سخنى گفت، در پاسخ او فرمود: «یا بنت علىّ بن أبى طالب! لا تذهبنّ بنفسك عن الحق، أكلّ نساء المهاجرین تتزیّن فى هذا العید بمثل هذا؛ اى دختر على! چنان مباش كه از حق دور شوى، آیا همه زنان مهاجر در این عید با چنین گردنبندى خود را مى آرایند؟»(762)