فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حماقت در تقلید

«على(علیه السلام) : الخرق معاداة الاراء و معاداة من یقدر على الضّرّاء؛(724) حماقت و كم عقلى، دشمنى كردن است با رأیها و اندیشه ها و دشمنى كردن با كسى كه قادر باشد بر ضرر رساندن به این كس.»

تقلید نادان

«الجاهل لا یعرف تقصیره و لا یقبل من النّصیح له؛(725) نادان نمى شناسد تقصیر خود را و قبول نمى كند از كسى كه نصیحت كند او را و خالص باشد با او و پند دهد او را.»

تقلید از كتاب و سنّت

«هَذَا الْخَبَرُ مَرْوِیٌّ عَنِ الصَّادِقِ(علیه السلام) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السلام) مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْ؛(726) از امام صادق(علیه السلام) روایت شده كه امیر المؤمنین على(علیه السلام) فرموده است: هر كس دین خود را از دهان مردم فرا گرفته باشد، همان مردم (مردان) آن را زایل مى كنند و هر كس دین خود را از كتاب و سنّت فرا گرفته باشد، كوهها زایل مى شود و ایمان او زایل نمى شود.»