فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

حماقت در تقلید

«على(علیه السلام) : الخرق معاداة الاراء و معاداة من یقدر على الضّرّاء؛(724) حماقت و كم عقلى، دشمنى كردن است با رأیها و اندیشه ها و دشمنى كردن با كسى كه قادر باشد بر ضرر رساندن به این كس.»

تقلید نادان

«الجاهل لا یعرف تقصیره و لا یقبل من النّصیح له؛(725) نادان نمى شناسد تقصیر خود را و قبول نمى كند از كسى كه نصیحت كند او را و خالص باشد با او و پند دهد او را.»