فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

ارزش فرزند صالح

رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: روزى حضرت عیسى(علیه السلام) از كنار قبرى عبور كرد كه صاحب آن قبر شكنجه و عذاب مى شد، سال آینده از كنار همان قبر عبور نمود، دید كه او عذاب نمى شود عرض كرد: «پروردگارا! سال گذشته كنار این قبر عبور كردم صاحبش تحت شكنجه و عذاب بود ولى امسال بر همان قبر عبور كردم، عذابى ببر او ندیدم، علت چیست؟»
خداوند متعال به او وحى فرمود: از صاحب قبر، فرزند صالحى به حد بلوغ و رشد رسید، و دو عمل نیك انجام داد: 1- جاده اى را هموار و اصلاح كرد 2- به یتیمى، محل سكونت داد او را در پناه خود گرفت، «فَغَفَرْتُ لهُ بِما عمِلَ اِبنُهُ؛ او را به خاطر كردار نیك فرزندش، آمرزیدم.»(710)

تأثیر غذاى حرام در فرزند

آیت اللَّه شهید حاج شیخ فضل اللَّه نورى را در زمانِ مشروطه به دار زدند. این مجتهدِ عادل انقلابى، علیهِ مشروطه غیر مشروعه آن زمان، قد عَلَم كرد. با این كه اوّل مشروطه خواه بود، امّا چون مشروطه در جهتِ اسلام نبود، با آن مخالفت كرد. عاقبت او را گرفتند و زندانى كردند. شیخ، پسرى داشت. این پسر، بیش از بقیّه اصرار داشت كه پدرش را اعدام كنند.
یكى از بزرگان گفته بود، من به زندان رفتم و علّت را از شیخ فضل اللَّه نورى(رحمه الله) سؤال كردم. ایشان فرمود: خود من هم انتظارش را داشتم كه پسرم چنین از كار درآید.
چون شیخ شهید، اثرِ تعجّب را در چهره آن مرد دید، اضافه كرد این بچّه در نجف متولّد شد. در آن هنگام مادرش بیمار بود، لذا شیر نداشت. مجبور شدیم كه یك دایه شیرده براىِ او بگیریم. پس از مدّتى كه آن زن به پسرم شیر مى داد، ناگهان متوجّه شدیم كه وى زنِ آلوده اى است؛ علاوه بر آن از دشمنان امیرمؤمنان(علیه السلام) نیز بود.
كار این پسر به جایى رسید كه در هنگام اعدام پدرش كف زد. آن پسرِ فاسد، پسرى دیگر تحویل جامعه داد به نام كیانورى كه رئیسِ حزبِ توده شد.(711)