فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تربیت در سنین كودكى

«قال على(علیه السلام) : فبادرتك بالأدب قبل ان یقسو قلبك و یشتغل لبك؛(709) على(علیه السلام) (در ضمن نامه خود به فرزندش حضرت حسن(علیه السلام) نوشته است): فرزند عزیز! در راه ادب آموزىِ تو از فرصت استفاده كردم و قبل از آنكه دل كودكانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه هاى دیگرى مشغول گردد، به تربیت تو مبادرت نمودم و وظیفه پدرى خود را انجام دادم.»

داستانها

ارزش فرزند صالح

رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: روزى حضرت عیسى(علیه السلام) از كنار قبرى عبور كرد كه صاحب آن قبر شكنجه و عذاب مى شد، سال آینده از كنار همان قبر عبور نمود، دید كه او عذاب نمى شود عرض كرد: «پروردگارا! سال گذشته كنار این قبر عبور كردم صاحبش تحت شكنجه و عذاب بود ولى امسال بر همان قبر عبور كردم، عذابى ببر او ندیدم، علت چیست؟»
خداوند متعال به او وحى فرمود: از صاحب قبر، فرزند صالحى به حد بلوغ و رشد رسید، و دو عمل نیك انجام داد: 1- جاده اى را هموار و اصلاح كرد 2- به یتیمى، محل سكونت داد او را در پناه خود گرفت، «فَغَفَرْتُ لهُ بِما عمِلَ اِبنُهُ؛ او را به خاطر كردار نیك فرزندش، آمرزیدم.»(710)