فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

والدین فرمانروایند

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): ألا كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعیّته فالامیر على النّاس راع و هو مسئول عن رعیّته و الرّجل راع على اهل بیته و هو مسئول عنهم، فالمرأة راعیة على اهل بیت بعلها و ولده و هى مسئولة عنهم. الا فكلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعیّته؛(699) آگاه باشید كه همه شما تا حدودى فرمانروا و نگهبان هستید و در مورد فرمانبرداران خویش مؤاخذ و مسئولید، زمامداران كشور فرمانروایان جامعه هستند و در برابر آن مسئول، مرد كه رئیس خانواده است فرمانرواى زن و فرزندان خویش است و در برابر آنان مسئول است، زن بر كودكان خود فرمانروا و حاكم است و در برابر آنان مسئولیت دارد. آگاه باشید همه شما فرمانروا و نگهبان هستید و همه شما در مورد فرمانبرداران خویشتن مؤاخذ و مسئولید.»

حقوق فرزند

«قال الامام السّجّاد(علیه السلام) انّك مسئول عمّا ولّیته به من حسن الادب و الدّلالة على ربّه؛(700) حضرت سجاد(علیه السلام) در ضمن حقوق فرزند فرموده است: پدر، در حكومتى كه به فرزند دارد مسئول است كه طفل را مؤدّب و با اخلاق پسندیده پرورش دهد و او را به خداوند بزرگ راهنمائى كند.»

حقّ تربیت صحیح

«عن علىّ بن الحسین(علیه السلام) : و امّا حقّ ولدك فتعلم انّه منك و مضاف الیك فى عاجل الدّنیا بخیره و شرّه و انّك مسئول عمّا ولّیته ... فاعمل فى امره عمل المتزیّن بحسن اثره علیه فى عاجل الدّنیا المعذر الى ربّه فیما بینك و بینه بحسن القیام علیه و الاخذ له منه؛(701) حضرت سجاد(علیه السلام) فرموده است: حقّ فرزندت به تو، این است كه بدانى وجود او از تو و نیك و بدش در این جهان، وابسته به تو است و با دارا بودن قدرت و سلطه پدرى، مسئول تربیت وى هستى، باید رفتار تو درباره فرزندت همانند رفتار مربّى شایسته اى باشد كه تربیت صحیحش در این جهان مایه زیبائى و جمال اخلاقى فرزند گردد و در پیشگاه الهى دلیل وظیفه شناسیش باشد.»