فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

غفلت از گذشتگان نادانى است

«الامام الصادق(علیه السلام) : إنّ أبى حدّثنى، عن أبیه، عن جدّه، عن علیّ(علیه السلام) : أنّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: .. و أغفل الناس من لم یتّعظ بتغیّر الدّنیا من حال الى حال .. و أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه؛(676) امام صادق(علیه السلام) : پدرم، از پدرانش، از على(علیه السلام) روایت كرد كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله) گفت: غافلترین مردمان كسى است كه از دگرگون شدن دنیا از حالى به حالى دیگر پند نگیرد ... و داناترین مردمان كسى است كه دانش مردمان را نیز به دانش خود بیفزاید.»

تأثیر عبرت آموزى براى آینده

«الامام على(علیه السلام) : .. لو اعتبرت بما مضى، حفظت ما بقى؛(677) امام على(علیه السلام) : اگر از آنچه گذشته است عبرت بگیرى، آنچه را كه باقى مانده است نگاه خواهى داشت.»

یقین با استفاده از سنّت هاى گذشتگان

«الامام على(علیه السلام) : الایمان على أربع دعائم: على الصّبر، و الیقین، و العدل، و الجهاد. و الیقین منها على أربع شعب: على تبصرة الفطنة، و تأوّل الحكمة، و موعظة العبرة، و سنّة الأوّلین. فمن تبصّر فى الفطنة، تبیّنت له الحكمة. و من تبیّنت له الحكمة، عرف العبرة، و من عرف العبرة، فكأنّما كان فى الأوّلین؛(678) امام على(علیه السلام) : ایمان بر چهار ستون تكیه دارد: صبر و یقین و عدل و جهاد ... و یقین داراى چهار شاخه است: روشن بینى هوشمندانه، و بهره ورى از حكمت، و پندپذیرى از پندمایه ها، و استفاده از سنّتهاى گذشتگان. پس هر كه در هوشمندى به بینش درست دست یابد، حكمت بر او آشكار شود، و هر كه حكمت بر او آشكار شود، پندمایه ها را بشناسد، و هر كه پندمایه ها را بشناسد، چنان است كه گویى با گذشتگان زندگى كرده است.»