فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

پشتیبان زندگى

«قال على(علیه السلام) : من لم یعتبر بغیره لم یستظهر لنفسه؛(672) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه از تاریخِ دگران پند نگیرد و تجربه نیاموزد، در برنامه زندگى خود پشتیبانى نگرفته است.»

عبرت از گذشتگان

«عن على(علیه السلام) : من اعتبر ابصر و من ابصر فهم و من فهم علم؛(673) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا مى شود، كسى كه بصیرت و بینائى پیدا كرد مى فهمد، و آن كس كه فهمید عالم مى شود.»