فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مال حلال

«الإمام السّجّاد(علیه السلام) : أمّا حقّ مالك، فأن لا تأخذه إلّا من حلّه، و لا تنفقه إلّا فى وجهه ... و لا تبخل فتبوء بالحسرة و النّدامة، مع التّبعة، و لا قوّة إلّا باللَّه؛(616) امام سجّاد(علیه السلام) : حقّ مالِ تو این است كه آن را جز از راه حلال به دست نیاورى، و جز در آن راه كه باید خرج نكنى ... و در آن بخل نورزى كه گرفتار حسرت و پشیمانى خواهى شد، و تاوان آن را پس خواهى داد؛ و توانایى (و توفیق) جز از خدا نیست.»

ترك عمل به علم خود

«النبى(صلى الله علیه و آله): إنّ اهل النّار لیتأذّون من ریح العالم التارك لعلمه. و إنّ اشدّ اهل النّار ندامة و حسرة، رجل دعا عبدا الى اللَّه فاستجاب له و قبل منه، فأطاع اللَّه فأدخله الجنة، و أدخل الداعى النار بتركه علمه و اتّباعه الهوى؛(617) پیامبر(صلى الله علیه و آله): اهل دوزخ از بوى بد عالمى كه علم خود را بى عمل گذاشته است آزرده مى شوند. و از میان اهل آتش آنكه بیش از همه گرفتار پشیمانى و حسرت است، مردى است كه دیگرى را به راه خدا خوانده، و او پذیرفته و از راه طاعت خدا به بهشت راه یافته است، در صورتى كه خود آن تبلیغ كننده به سبب ترك عمل به علم خود و پیروى هواى نفس، دوزخى شده است.»

توبه نوعى پشیمانى است

«عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ كَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَة؛(618) امام باقر(علیه السلام) فرمود: توبه پشیمانى است و بس.»