فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سرپیچى از عقل

«قال النّبى(صلى الله علیه و آله): استرشدوا العقل ترشدوا و لا تعصوه فتندموا؛(613) پیغمبر اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: از عقل راهنمائى بخواهید تا شما را هدایت كند و از دستور عقل سرپیچى نكنید كه سرانجام پشیمان خواهید شد.»

پشیمانى تندخو

«قال علىّ(علیه السلام) : الحدّة ضرب من الجنون لانّ صاحبها یندم فان لم یندم فجنونه مستحكم؛(614) على(علیه السلام) فرموده است: خشونت و تندخوئى خود نوعى از دیوانگى است، زیرا تندخو پس از تسكین خاطر و بخود آمدن پشیمان مى شود. اگر كسى پس از تندى و برانگیختگى پشیمان نشد جنونش ثابت و پا بر جا است.»

پشیمانى تنبل

«قال علىّ(علیه السلام) : من اطاع التّوانى احاطت به النّدامة؛(615) على(علیه السلام) فرموده است: كسى كه از تنبلى و مسامحه كارى اطاعت نماید، سرانجام در محاصره ندامت و پشیمانى قرار خواهد گرفت.»