فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

زنان همراه حضرت قائم عجّل الله تعالى فرجه الشّریف

مفضّل گوید: امام صادق(علیه السلام) فرمود: «یَكُنْ مع القائِمِ ثَلثَ عشَرَةَ اِمرَأةٍ قُلتُ و ما یَصنَعُ بِهِنَّ؟ قال: یُداوینَ الجَرحى و یَقُمْنَ على المرضى كما كان مع رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله)؛ همراه حضرت قائم عجّل الله تعالى فرجه الشّریف سیزده زن هستند. عرض كردم : براى چه؟ فرمود: براى زخم بندى مجروحان و پرستارى بیماران چنان كه همراه پیامبر(صلى الله علیه و آله) نیز بودند.»(594)

چیزى از طبّ براى جالینوس نمانده

در حدیث آمده است كه: حكیمى نصرانى به نزد امام صادق(علیه السلام) آمد و گفت: آیا در كتاب پروردگارتان (= قرآن مجید) یا در سنّت پیامبرتان چیزى از طبّ یافت مى شود؟
امام(علیه السلام) فرمود: آرى، در كتاب پروردگار ما این آیه وجود دارد: «كُلوا و اشْرَبوا و لاتُسرِفوا»(595) و در سنّت پیامبر ما نیز این حدیث وجود دارد «الاِسرافُ فى الاَكْلِ رَأْسُ كُلِّ داءٍ و الحِمْیَةُ منهُ اَصلُ كُلِّ دَواءٍ(596)؛ اسراف در غذا خوردن سرآمد تمامى بیمارى هاست و پرهیز نمودن سرآمد تمامى داروهاست.
نصرانى پس از شنیدن این سخنان ایساتد و گفت: «و اللَّهِ ما تَرَكَ كتابُ رَبِّكُم و لا سُنَّةُ نَبیِّكُم شیئاً مِنَ الطِّبِّ لِجالینوسَ!؛ به خدا قسم كتاب پروردگارتان و سنّت پیامبرتان دیگر چیزى از طبّ را براى جالینوس حكیم باقى نگذاشته است.»(597)