فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فواید نمك

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) لعلیّ(علیه السلام) : افتتح طعامك بالملح و اختم به فإنّ من افتتح طعامه بالملح و ختم به عوفى من اثنین و سبعین نوعا من أنواع البلاء منه الجنون و الجذام و البرص؛(585) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: رسول خدا(صلى الله علیه و آله) به على(علیه السلام) فرمود: غذاى خود را با نمك آغاز كن و آن را با نمك به پایان ببر، زیرا كسى كه غذا را با نمك شروع كند و آن را با نمك پایان دهد، از هفتاد نوع بلا كه دیوانگى و خوره و پیسى از آن جمله است سالم مى ماند.»

تأكید بر درمان بیمارى

«عن علیّ(علیه السلام) : من كتم الأطبّاء مرضه خان بدنه؛(586) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر كه بیماریش را از پزشكان پنهان دارد به بدن خود خیانت كرده است.»

درمان تب

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): إنّ الحمّى من قیح جهنّم، فبرّدوها بالماء؛(587) پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: تب از چرك دوزخ است، آن را بوسیله آب، سرد نگاهدارید.»