فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بى نیازى از درمان

«قال امیر المؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام) للحسن ابنه(علیه السلام) : یا بنیّ أ لا اعلّمك أربع خصال تستغنی بها عن الطّبّ؟ فقال: بلى یا أمیر المؤمنین، قال: لا تجلس على الطّعام إلّا و أنت جائع و لا تقم عن الطّعام إلّا و أنت تشتهیه و جوّد المضغ و إذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء فإذا استعملت هذا استغنیت عن الطّبّ؛(584) امیر المؤمنین(علیه السلام) به فرزندش حسن(علیه السلام) فرمود: پسرم! آیا چهار خصلت به تو یاد ندهم كه بوسیله آنها از درمان بى نیاز شوى؟ عرض كرد: آرى، اى امیر مؤمنان. فرمود: هرگز بر سر غذا منشین مگر آنكه گرسنه باشى، و هرگز از سر غذا برنخیز مگر آنكه هنوز اشتها داشته باشى، و غذا را خوب بجو، و هر گاه خواستى بخوابى تخلّى كن. اگر این دستورات را بكار بندى از درمان بى نیاز مى شوى.»

فواید نمك

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) لعلیّ(علیه السلام) : افتتح طعامك بالملح و اختم به فإنّ من افتتح طعامه بالملح و ختم به عوفى من اثنین و سبعین نوعا من أنواع البلاء منه الجنون و الجذام و البرص؛(585) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: رسول خدا(صلى الله علیه و آله) به على(علیه السلام) فرمود: غذاى خود را با نمك آغاز كن و آن را با نمك به پایان ببر، زیرا كسى كه غذا را با نمك شروع كند و آن را با نمك پایان دهد، از هفتاد نوع بلا كه دیوانگى و خوره و پیسى از آن جمله است سالم مى ماند.»

تأكید بر درمان بیمارى

«عن علیّ(علیه السلام) : من كتم الأطبّاء مرضه خان بدنه؛(586) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر كه بیماریش را از پزشكان پنهان دارد به بدن خود خیانت كرده است.»