فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فرزند قرآن

جدّ علّامه سیّد محمد حسین طباطبایى -صاحب تفسیر گران سنگ المیزان- از معاشرین نزدیك صاحب جواهر -محمد حسن نجفى صاحب جواهر الكلام- بوده است و نامه و نوشته هاى ایشان را مى نوشته اند. ایشان (=جدّ علاّمه طباطبایى) از شاگردان خوب صاحب جواهر، و مجتهدى مُسلَّم بوده است. نامشان سیّد محمد حسین بوده و به علوم غریبه نیز احاطه فراوانى داشته است. جدّ بزرگوار علّامه طباطبایى در مدت عمرشان صاحب فرزند نبودند در یكى از روزها كه مشغول خواندن قرآن بودند چون به این آیه مى رسند: «و اَیّوبَ اِذْ نادى رَبَّه اَنّى مَسَّنِىَ الضُّرُّ و اَنتَ اَرحَمُ الرّاحمینَ(568)؛ و ایّوب را (به یاد آور) هنگامى كه پروردگارش را خواند (و عرضه داشت): بدحالى و مشكلات به من روى آورده و تو مهربان ترین مهربانانى، حالت دل شكستگى به ایشان دست مى دهد و از نداشتن فرزند غمگین و اندوهناك مى شوند در همان حال با استفاده از علوم غریبه، چنین به دست مى آورند كه اگر به بارگاه پروردگار دعا كنند، ان شاء اللَّه به مرحله استجابت خواهد رسید. ایشان نیز دعا مى كنند كه خداوند فرزندى صالح به ایشان عنایت فرماید. در سنّ پیرى خداوند به ایشان پسرى عنایت مى كند و آن پسر، پدر علاّمه محمد حسین طباطبایى مى شوند. پدر علاّمه طباطبایى نیز چون خداوند علاّمه را به ایشان عنایت مى كند. نامش را به نام پدر خویش «محمّد حسین» مى گذارد.(569)

اهداى ثواب تألیف «المیزان»

علاّمه سیّد محمّد حسین طباطبایى -صاحب تفسیر گران سنگ المیزان- مى فرماید: برادرم -سیّد محمّد حسن الهى قاضى طباطبایى- شاگردى داشت كه به او درس فلسفه مى گفت. آن شاگرد احضار روح مى نمود و برادر من توسط آن شاگرد با بسیارى از ارواح تماس پیدا مى كرد. برادرم مى گفت: ما به وسیله این شاگرد با بسیارى از ارواح ارتباط برقرار مى نمودیم و مشكلات كتاب هاى حكمت را از مؤلّفان آن مى پرسیدیم. یك بار كه با افلاطون تماس گرفته بودیم این دانشمند گفته بود: شما قدر و قیمت خود را بدانید كه مى توانید در روى زمین «لا اله الّا اللَّه(570)؛ معبودى جز اللَّه نیست»، بگویید. ما در زمانى بودیم كه بت پرستى و ثنویّت تا بدان حدّ غلبه كرده بود كه نمى توانستیم این ذكر را بر زبان جارى كنیم.
ما روح بسیارى از علما را حاضر كردیم و سؤالاتى نمودیم مگر روح دو نفر را كه نتوانستیم احضار كنیم، یكى روح سیّد بن طاووس و دیگرى روح سیّد بحرالعلوم. زیرا این دو نفر گفته بودند كه ما وقف حضرت امیرالمؤمنین على(علیه السلام) هستیم و ابداً مجالى براى پایین آمدن نداریم. علاّمه طباطبایى در ادامه مى افزاید: از عجایب و غرایب این بود كه نامه اى از تبریز از جانب برادر ما به قم آمد كه در آن نوشته بود «شاگرد مزبور روح پدرمان را احضار كرده و به سؤالى هم جواب داده است و در ضمن گویا از شما (=علاّمه طباطبایى) گله داشته اند كه در ثواب تفسیرى كه نوشته اید (=تفسیر المیزان) ایشان را شریك نكرده اید.» من (=علاّمه طباطبایى) تصوّر مى كردم، آخر كارهاى ما چه ارزشى دارد كه پدرم را در آن سهیم كنم. ولى با رسیدن این نامه منفعل و شرمنده شدم و لذا به پروردگار عرض كردم: خدایا! اگر این تفسیر ما در نزد تو قابل قبول است و ثوابى دارد، من ثواب آن را به روح پدر و مادرم هدیه نمودم، هنوز این مطلب را در پاسخ نامه برادرم، به تبریز نفرستاده بودم كه پس از چند روزى نامه اى از برادرم رسید كه در آن چنین آمده بود: «این بار (روح پدر را احضار كرده و) با پدر صحبت كرده بودیم او گفت: خدا عمرش بدهد سید محمد حسین، هدیه ما را فرستاد.»(571)

باغ عمل آتش گرفت

در عالم رؤیا دیدم قصر مجلّل و باشكوهى است، گفتم از كیست؟ گفت: مال فلان شخصِ نجّار است. بعد در همان حال یكوقت دیدم صاعقه اى آمد تمام قصر و باغ و درخت آتش گرفت و خاكستر مطلق شد.
از خواب بیدار شدم، فردا رفتم درِ مغازه اش گفتم: رفیق! راستش را بگو دیشب چكار كردى، او را قسم دادم. خلاصه آخرش گفت: نصف شب بین زنم و مادرم گفتگو شد من هم كمك زنم كردم مادرم را زدم.
گفتم: برو بدبخت كه همه چیزت را آتش زدى، هستى ات را سوزاندى یك عمر زحمت كشیدى به سبب زدن یك چوب به مادرت همه اش را به آتش كشیدى.(572)