فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حقّ پدر و مادر

«عن الباقر(علیه السلام) قال: سئل رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) من اعظم حقّا على الرّجل؟ قال: والده؛(557) امام باقر(علیه السلام) فرموده: از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) سؤال شد چه كسى بزرگترین حق را به آدمى دارد؟ فرمود: پدر و مادر.»

سنّت نیكى كردن به والدین

«قال الصّادق(علیه السلام) : برّوا آبائكم تبرّكم ابنائكم؛(558) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: به پدران خود نیكى كنید تا فرزندان شما هم به این سنّت مقدّس عمل كنند و به شما نیكى نمایند.»

سفارش مؤكّد درباره نیكى به پدر و مادر

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) ثلاثة لیس لاحد فیهنّ رخصة: الوفاء لمسلم كان او كافر، و برّ الوالدین مسلمین كانا او كافرین، و اداء الامانة لمسلم كان او كافر؛(559) سه چیز است كه احدى مجاز نیست از آن تخلّف و سرپیچى نماید: اوّل وفاء به عهد، خواه طرف پیمان مسلمان باشد یا كافر؛ دوّم نیكى به پدر و مادر، خواه مسلمان باشند یا غیر مسلمان؛ سوّم اداء امانت، خواه صاحب امانت مسلم باشد یا كافر.»