فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نگاه محبّت آمیز

«عنه(صلى الله علیه و آله): نظر الولد الى والدیه حبّا لهما عبادة؛(556) نیز فرموده است: نگاه محبّت آمیز فرزند به روى پدر و مادر عبادت است و در پیشگاه الهى استحقاق پاداش دارد.»

حقّ پدر و مادر

«عن الباقر(علیه السلام) قال: سئل رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) من اعظم حقّا على الرّجل؟ قال: والده؛(557) امام باقر(علیه السلام) فرموده: از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) سؤال شد چه كسى بزرگترین حق را به آدمى دارد؟ فرمود: پدر و مادر.»

سنّت نیكى كردن به والدین

«قال الصّادق(علیه السلام) : برّوا آبائكم تبرّكم ابنائكم؛(558) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: به پدران خود نیكى كنید تا فرزندان شما هم به این سنّت مقدّس عمل كنند و به شما نیكى نمایند.»