فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

وجوب احترام به والدین در قرآن

«رَوِىَ عن علىّ بن موسى الرّضا(علیه السلام) عن ابیه عن جدّه ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: لو علم اللَّه لفظة اوجز فى ترك عقوق الوالدین من «افّ» لأتى به؛(553) حضرت رضا(علیه السلام) از پدرش از جدش امام صادق(علیه السلام) حدیث كرده كه فرموده است: اگر خداوند براى جلوگیرى از رنجش و آزار پدر و مادر كلمه اى را كوتاه تر از «اف» میدانست آن را در قرآن شریف مى آورد.»

حقّ خدا و والدین

«قال الرّضا(علیه السلام) : علیك بطاعة الأب و برّه و التّواضع و الخضوع و الاعظام و الاكرام له الى ان قال و قد قرن اللَّه عزّ و جلّ حقّهما بحقّه فقال اللَّه اشْكُرْ لِى وَ لِوالِدَیْكَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ؛(554) حضرت رضا(علیه السلام) فرمود: از پدرت اطاعت كن و نسبت به او مراتب نیكى و تواضع و خضوع و بزرگداشت و تكریم را معمول دار. حضرت به سخنان خود ادامه داد تا آنجا كه فرمود: خداوند در قرآن شریف، حقّ پدر و مادر را قرین حقّ خود قرار داده و فرموده است: شكرگزار من و شكرگزار پدر و مادرت باش كه برگشت همه بسوى من است.»