فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پدر و مادر

آیات

رفتار با پدر و مادر

«وَ بَرَّا بِوَلِدَیْهِ وَ لَمْ یَكُن جَبَّارًا عَصِیًّا؛(547) او نسبت به پدر و مادرش نیكوكار بود و جبّار (و متكبّر) و عصیانگر نبود!»