فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تحمیل عبادت

«عن ابى جعفر(علیه السلام) قال قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): انّ هذا الدّین متین فاوغلوا فیه برفق و لا تكرهوا عبادة اللَّه الى عباد اللَّه؛(513) امام باقر(علیه السلام) فرمود: اسلام آئین محكم و استوار الهى است، با مدارا در آن وارد شوید و بندگان خدا را در عبادت خداوند مجبور ننمائید.»

عشق به عبادت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): افضل النّاس من عشق العبادة فعانقها و احبّها بقلبه و باشرها بجسده؛(514) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده: از همه مردم برتر و بهتر در پرستش الهى كسى است كه با عبادت خدا عشق ورزى كند، معانقه نماید، بندگى پروردگار را در دل دوست بدارد و با بدن انجام دهد.»

حقیقت عبودیّت

«قال ثلاثة اشیاء ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوّله اللَّه ملكا، لانّ العبید لا یكون لهم ملك یرون المال مال اللَّه یضعونه حیث امرهم اللَّه به؛(515) امام صادق(علیه السلام) عبودیّت را در سه چیز بیان كرد كه اوّل آنها مسأله مالكیّت خداوند است، فرموده: بنده واقعى خداوند كسى است كه در عطایاى الهى براى خود مالكیّتى نبیند. زیرا بندگان مالك حقیقى مال نیستند. در نظر آنان مال، مال خداوند و ملك پروردگار عالم است و آن را در جایى قرار میدهند و بطورى صرف میكنند كه پروردگارشان بدان امر فرموده است.»