فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

بدعت در اذان

پیروان خلفا به پیروى از خلیفه دوّم (عمر بن خطّاب) در اذان از گفتن جمله «حىَّ على خَیْرِ العَمَلْ» خوددارى مى كنند و به جاى آن در اذان صبح مى گویند «اَلصَّلوةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم؛ نماز بهتر از خواب است.»
مالك بن انس، پیشواى مذهب مالكى، سرآغاز پیدایش این بدعت را چنین مى نویسد:
وقت نماز صبح بود، اذان گوى خلیفه دوّم، نزد او آمد تا او را از وقت نماز صبح آگاه سازد، دید او خوابیده است، براى بیداركردن خلیفه، فریاد زد: اَلصَّلوةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ. عمر از خواب بیدار شد و از این جمله خوشش آمد و دستور داد آن را داخل اذان كنند و در اذان صبح بگویند. در حالى كه دهها روایت از اهل تسنّن، صراحت دارد به اینكه جمله فوق در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) نبود!(474)

یونس بن عبدالرحمان

وقتى كه امام كاظم(علیه السلام) وفات كرد در نزد وكیلان حضرت، اموالى بسیارى بود و بعضى به خاطر طمع در مال آن حضرت وفات امام را منكر شدند و مذهب (وافقیه) را تشكیل دادند.
در نزد زیادِ قندى، هفتاد هزار هزار اشرفى، نزد على بن ابى حمزه سى هزار اشرفى بود. یونس بن عبدالرحمان مردم را به امامت حضرت رضا(علیه السلام) مى خواند، و مذهب وافقى را باطل مى دانست. آنان براى او پیغام دادند: براى چه مردم را به حضرت رضا(علیه السلام) دعوت مى نمایى، اگر مقصد تو پول است تو را از مال بى نیاز مى كنیم. زیاد قندى و على بن ابى حمزه ضامن شدند كه ده هزار اشرفى به او بدهند تا ساكت شود و حرفى نزند.
یونس بن عبدالرحمان گفت: از امام باقر(علیه السلام) و صادق(علیه السلام) روایت كرده ایم كه فرمودند: «هر گاه بدعت در میان مردم ظاهر شد، بر پیشواى مردم لازم است كه علم خود را ظاهر كند (تا مردم را از منكرات بازدارند)، و اگر این عمل را نكند خداوند نور ایمان را از او مى گیرد.» در هیچ حالى من جهاد در دین و امر خدا را ترك نمى كنم. پس از این صراحت گوئى یونس، آن دو نفر (زیاد و على بن ابى حمزه) با او دشمن شدند.(475)